Beleggingsfondsen

Beleggingsfondsen hebben op NPEX de keuze tussen open end of closed end structuur.
Bij een open end structuur zal het beleggingsfonds zelf de effecten inkopen bij verkoop door de belegger. NPEX verzamelt op dagbasis alle koop- en verkooporders en geeft afhankelijk van de inkoop of de verkoopmomenten van het beleggingsfonds één koop- of éen verkooporder door of indien gewenst alle koop- en verkooporders.
Bij een closed end structuur koopt het beleggingsfonds niet in en is over het algemeen bekend wanneer het beleggingsfonds ophoudt te bestaan.

NPEX biedt de mogelijkheid om beleggers onderling te laten handelen in de effecten van een beleggingsfonds. Dit betekent dat het beleggingsfonds zelf geen effecten meer hoeft in te kopen. Het beleggingsfonds kan zich dan ook volledig richten op haar beleggingsstrategie en hoeft geen kapitaalspositie meer aan te houden om effecten in te kopen. Hierdoor wordt 100% van de gelden belegd conform de beleggingsstrategie en zullen de rendementen aanzienlijk kunnen toenemen.

Beleggingsfondsen met een closed end structuur die verhandelbaar zijn, worden
niet meer belemmerd door uittreders om hun beleggingsstrategieën uit te voeren. Dit biedt stabiliteit voor de beleggingsfondsen en een hoger rendement voor de beleggingsfondsen.