Internemarkten

Interne markten voor Family offices , familiebedrijven en vastgoed CV’s

NPEX is de eerste beurs die transactiemogelijkheden voor interne markten aanbiedt. Interne markten zijn markten waarbij gekwalificeerde beleggers kunnen handelen in die aandelen waarvoor zij gekwalificeerd zijn. Qua kwalificaties valt daarbij te denken aan familieleden, leden en werknemers.

Familiebedrijven en coöperaties hebben behoefte aan verhandelbaarheid van de aandelen maar niet altijd de behoefte aan zichtbaarheid voor de buitenwereld. Anonimiteit is voor veel bedrijven een voorwaarde voor verhandelbaarheid. De transparantie over de totstandkoming van de transacties is noodzakelijk. NPEX kan met haar volledig geautomatiseerde en online veilingsysteem aan deze behoeftes voldoen.

Voor bedrijven die gefinancieerd zijn door een beperkte groep aandeelhouders kan een interne markt ook van belang zijn. Bedrijven kunnen, binnen de grenzen van de wet, beleggers kwalificeren die kunnen handelen in de aandelen. Op deze manier is het mogelijk voor bedrijven , op objectieve wijze, inzicht te krijgen in de prijs die beleggers voor de aandelen willen betalen, ook kan er ervaring worden opgedaan met het publiceren van cijfers en de effecten daarvan op de prijs van de aandelen.